برگزاری همایش سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی + فایل آموزشی

برگزاری نشست و همایش سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی با حضور آقای دکتر نصیر پاشایی مدیر عامل شرکت روشان حساب پاشا، آقای شاهسون معاون کل اداره امور مالیاتی غرب استان تهران، آقای ایرانمهر رئیس گروه رسیدگی مالیاتی شهر پرند و در محل ساختمان همایش شهرک صنعتی پرند و با همکاری مدیران شهرک صنعتی پرند، تابستان1402