تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده اند به اطلاع کلیه مودیان میرساند