دوره آموزشی آشنایی با  سامانه جدید مودیان مالیاتی

پیرو پی گیری های فراوان هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتي پرند  و با  حضور  جناب آقای شاهسون ریاست اداره مالیاتی  ریاط کریم کارگاه آموزشی  آشنایی با سامانه جدید مودیان  مالیاتی با حضور تعداد قابل توجهی از  صاحبان صنعت در دو شهرک صنعتی پرند و نصیر آباد  در محل سالن آمفی تئاتر  شهرک صنعتی نصیر آباد برگزار شد .

مهندس علی اکبری مدیر عامل شرکت خدماتی در همین رابطه اظهار داشت :

شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند با هدف تسهیل گری در روند فعالیت  واحد های صنعتی به خصوص در حوزه مسائل مربوط به اداره دارایی نسبت به برگزاری این دوره اقدام نموده و تلاش می کنیم تا این گونه کارگاه های آموزشی را در حوزه های گوناگون برگزار نماییم