معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی روستایی و عشایری

همانطور که در مقاله های دیگر منتشر شده در وبسایت شرکت روشان حساب پاشا گفته شده است تمامی شرکت به نوعی موظف به پرداخت مالیات از درآمد خود به دولت می باشند. اما برخی از فعالیت ها هستند که برای همایت بیشتر از طرف دولت معاف از مالیات شده اند. یکی از این فعالیت ها شرکت های تعاونی روستایی و عشایری می باشند.

بر اساس ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم «صد در صد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است

این نوع معافیت یکی از مهمترین تخفیفاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرکت‌های تعاونی است.