وبلاگ

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

 تعریف شرکتهای سهامی خاص شرکتهای سهامی خاص شرکتهایی بازرگانی هستند هرچند موضوع فعالیت آنها غیر تجاری باشد، مثلا چنانچه فعالیت شرکت سهامی خاص در زمینه خدمات نظافتی، حسابداری، تغییر و
شرکت روشان حساب پاشا

ما را در تلگرام خود داشته باشید

بزن که بریم شاید بعداٌ