درباره شرکت - شرکت روشان حساب پاشا

درباره شرکت

ساختار کلی فعالیت:

شرکت تعاونی روشان حساب پاشا در ۱۳/۰۷/۱۳۹۱شمسی تحت شماره ۱۵۲۲ جهت ارائه مشاوره مالی، راهکارهای خاص فناوری اطلاعات مالی برای دستگاههای اجرایی دولتی و شرکت های تولیدی (غیردولتی) و همچنین انجام کلیه امور حسابداری شرکت ها و سازمان ها شکل گرفت.

 فعالیت اصلی شرکت روشان حساب پاشا

۱-ارائه راهکارهای خاص فناوری اطلاعات مالی برای دستگاههای اجرایی دولتی و شرکت ها

۲-ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات مالی برای شرکت های تولیدی کارخانجات (غیردولتی)

۳-ارائه راهکارهای خاص فناوری اطلاعات مالی برای صنایع خاص

۴-ارائه راهکارهای نرم افزاری کسب وکار تجاری برای شرکت ها با اندازه های متوسط و بالاتر

۵-ارائه راهکارهای برنامه ریزی منابع موسسات وبنگاههای اقتصادی

۶- طراحی و پیاده سازی قیمت تمام شده برای شرکت های تولیدی طی فرآیند تولید

۷- طراحی و پیاده سازی سیستم انبار به صورت شبکه ای

۸-تهیه وپشتیبانی نرم فزارها به سفارش مشتریان

۹-تحریردفاترقانونی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی

۱۰-ارائه نرم افزارهای مالی وحسابداری

۱۱-خدمات حسابرسی

۱۲-تدوین سیاست های مناسب در برخورد صحیح بامسئله مالیات بر درآمد

۱۳-مهندسی دوباره بنگاههای اقتصادی از سنتی به نوین

۱۴-بررسی سیکلهای درآمد وهزینه وتولید

۱۵-ارائه مشاور مالی واقتصادی

۱۶-ثبت انواع شرکت و اخذ ISO ، کارت بازرگانی وعلائم تجاری

۱۷-ثبت انواع صورتجلسات تغییرات ، افزایش سرمایه و جابجایی شرکاء و انحلال

۱۸-خدمات بازرگانی از اخذ پروفرم تا ترخیص کالا

19- ارائه خدمات مهندسی شبکه های پیشرفته اتوماسیون اداری ومالی

20- پیاده سازی و پشتیبانی فنی نرم افزارهای مالی موردنیاز بنا به حجم بنگاههای اقتصادی