حل و فصل دادرسی‌های مالیاتی - شرکت روشان حساب پاشا

بر عهده گرفتن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات مالی مختلف و حل مشکلات مالی ایجاد شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی و بررسی پرونده‌های مالیاتی از دیگر وظایف وکیل مالیاتی می‌باشند و از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار هستند. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که اداره مالیات میزان مالیات تعیین شده برای شرکت‌های مختلف را تایید نمی‌کند و با افزایش میزان مبلغ مالیات موجب وارد شدن ضررهای مالی سنگین به شرکت‌ها می‌شود. در این مواقع، وکلای مالیاتی وارد عمل می‌شوند و با شرکت در جلسات حل اختلاف و بررسی مناقشات ایجاد شده سعی می‌کنند تا با بهره‌مندی از دانش تخصصی بالای خود رای دادگاه را به نفع شرکت‌ها تغییر دهند و از وارد شدن ضررهای مالی سنگین جلوگیری نمایند. وکیل مالیاتی به دلیل بهره‌مندی از دانش بالا در زمینه‌هایی همچون خدمات حسابداری و امور اقتصادی و با استفاده از دانش حقوقی خود و تسلّط بالایی که در زمینه‌های قضایی دارد پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها را قبول می‌کند و با بررسی راهکارهای حقوقی موجود بهترین روش‌ها را به منظور جلوگیری از وارد شدن ضررهای مالی سنگین بکار می‌بندد و از این طریق به شرکت‌ها و موسسات مختلف در زمینه‌های مالیاتی و حقوقی کمک می‌نماید.