اعزام حسابدار

حساس ترین و مهمترین بخش یک شرکت، واحد مالی و حسابداری می باشد. از این رو یکی از بزرگترین دغدغه ها ی کارفرما ها جذب نیروی توانا و از آن مهمتر به دلیل اهمیت اطلاعات و مدارک مالی نیروی مورد اعتماد می باشد.

یکی از خدماتی که شرکت روشان حساب پاشا برای مشتریان محترم ارئه می کند اعزام نیروی حسابدار و استقرار در محل کارفرما می باشد. شرکت روشان حساب پاشا ابتدا با گزینش و بررسی کامل نیروها را مورد بررسی قرار می دهد و پس از آن با دارا بودن آموزشگاه حسابداری اقدام به پرورش و جذب نیروهای توانمند جهت معرفی به شرکت ها می کند.

از این رو تمامی نیروهای معرفی شده از طرف شرکت روشان حساب پاشا کاملا زبده توانا و کارشناس می باشند و توسط این شرکت مورد تایید می باشد و در هر مرحله نیز پشتیبان نیروهای معرفی شده می باشد.

 

حسابدار پاره وقت

در بعضی از شرکت ها به دلیل حجم پایین تراکنش ها و بعضا تازه تاسیس بودن نیاز به حسابدار پاره وقت احساس می شود. شرکت روشان حساب پاشا نیز دارای نیروهای حسابدار پاره وقت جهت معرفی به شرکت ها و واحد های صنعتی و تجاری می باشد.

مزایای حسابدار پاره وقت

یکی از مزایای جذب این تیپ از حسابدار باعث کاهش هزینه حقوق و مزایا شرکت شده و از طرف دیگر تمام کارها بطور منظم ثبت می شود و برای پایان دوره انباشته نمی شود.

حقوق حسابدار پاره وقت

حقوق و مزایای حسابدار پاره وقت به عواملی ماننده میزان تجربه نیرو حسابدار و مدت زمان و حجم کار بستگی دارد که پس از بررسی نوع فعالیت به کارفرما اعلام می شود.

حسابدار مستقل

به شخصی که تمام امور حسابداری و حسابرسی را به صورت کامل انجام می دهد و در ازای آن حق الزحمه طی شده را دریافت می نماید می گویند.

حسابدار رسمی

یک حسابدار زبده و کارشناس که فارغ التحصیل رشته حسابداری که در کلیه شرکت ها و موسسات و واحد های صنعتی و تجاری در تمامی بخش های اشخاص یا دولتی با سمت حسابدار و مشاور مالی مشغول به فعالیت است.

حسابدار امور مالیاتی

با توجه به مهم بودن و الزامی بودن ارائه صورت های مالی و گزارشات مالی و مالیاتی به شخصی نیازمند هستیم که توانایی ایجاد این قبیل گزارشات را داشته باشد. این شخص پس از ایجاد این گزارشات در چهارچوب قانون باید توانایی ارائه، ثبت در سامانه های جامع و دفاع از آن به اداره امور مالیاتی را نیز داشته باشد.