انواع حسابداری

1-حسابداری تولیدی: حسابداری تولید به مدیریت دارایی های شرکت تولیدی و ایجاد تعادل میان میزان موجودی مواد اولیه و کالای تولید شده و آماده فروش می پردازد، در حسابداری تولیدی تمام هزینه های تولید کالا، از هزینه مواد اولیه گرفته تا هزینه های صرف شده در فرآیند تولید کالا و بهای تمام شده ساخت کالا ارزیابی می شوند.

2-حسابداری خدماتی: هدف از فعالیت شرکت های خدماتی ارائه خدمت به مشتری است و این شرکت ها هیچگونه کالای فیزیکی برای فروش ارائه نمی دهند. به عنوان مثال تعمیرگاه، آرایشگاه، شرکت های حمل و نقل و غیره نمونه هایی از شرکت های خدماتی هستند،  شرکت های خدماتی در ازای خدماتی که به مشتریان خود ارائه می کند مبلغی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند، بنابراین حسابداری خدماتی صرفا به ردیابی هزینه و درآمدها محدود نمی شود و اموری مانند خرید دارایی یا افزایش سرمایه شرکت های خدماتی را نیز پوشش می دهد.

3-حسابداری بازرگانی: یکی از موضوعات مهم و حیاتی در شرکت های بازرگانی، بالا بودن گردش مالی و مدیریت معاملات به کمک حسابداری بازرگانی است، درآمد حاصل از فروش نیز یکی از اصول مهمی است که در حسابداری بازرگانی در نظر گرفته می شود.

4-حسابداری پیمانکاری: در حسابداری پیمانکاری، با توجه به قراردادی که بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده است، حسابدار هزینه های قرارداد را تجزیه و تحلیل کرده و سود و زیان حاصل از قرارداد را محاسبه  می کند.

5-حسابداری مالی: حسابداری مالی شامل فرآیند جمع آوری، ثبت و طبقه بندی اطلاعات معاملات تجاری شرکت است که در قالب صورت های مالی، مورد استفاده ذینفعان شرکت قرار می گیرد، صورت های مالی شرکت از قبیل ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت جریان نقدی و تغییرات در حقوق صاحبان سهام باید با رعایت دقیق استانداردهای حسابداری پذیرفته شده تنظیم شوند.

6-حسابداری مدیریت: گر بخواهیم تعریف حسابداری مدیریت را بیان کنیم، شامل تجزیه و تحلیل مالی، بودجه بندی و پیش بینی، تحلیل هزینه، ارزیابی تصمیمات تجاری و زمینه های مشابه است. تمرکز اطلاعات حسابداری مدیریت عمدتاً بر ارائه اطلاعات مورد استفاده ذینفعان داخلی شرکت تمرکز دارد.

7-حسابداری مالیاتی: حسابداری مالیاتی شامل برنامه ریزی مالیاتی و تهیه اظهارنامه مالیاتی با رعایت اساسنامه های مختلف مربوط به مالیات است. حسابداری مالیاتی به مشتریان کمک می کند تا امور مربوط به مالیات را طبق قوانین مالیاتی مدیریت کنند، این فرآیند شامل تعیین و محاسبه مالیات بر درآمد، انواع دیگر مالیات ها، پرداخت به موقع آنها به سازمان امور مالیاتی، خدمات مالیاتی دیگر مانند راه های به حداقل رساندن مالیات به صورت قانونی، ارزیابی عواقب تصمیمات مالیاتی و سایر موارد مرتبط با مالیات است.

8-حسابداری هزینه: حسابداری هزینه که یکی از روش های حسابداری است، گاهی به عنوان زیر مجموعه حسابداری مدیریت شناخته می شود. حسابداری هزینه به ثبت، ارائه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی هزینه های مختلف تولید اشاره دارد، حسابداری هزینه در مشاغل تولیدی بسیار مفید است، زیرا شرکت های تولیدی پیچیده ترین روند هزینه را دارند، در حسابداری هزینه تمام هزینه های واقعی و استاندارد ارزیابی می شوند تا مدیران با مقایسه هزینه ای واقعی در تعیین بهبود عملکرد تولید در آینده اقدامات اصلاحی را به روشی به مراتب بهتر انجام دهند.