دانلود بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1399

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 99 به همراه جدول بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد سال 99 را از فایل زیر دانلود و مطالعه نمایید.

بخشنامه حقوق و دستمزد

جدول حقوق و دستمزد