شرکت سهامی عام

در این شرکت بخشی از سرمایه شرکت با فروش سهام توسط موسسین به مردم عادی تامین می گردد. به صورتی که 20 درصد سرمایه شرکت از قبل توسط موسسین تعهد می کنند و حداقل 35 درصد مبلغی که تعهد کرده اند را به نام شرکت در یکی از بانک ها به عنوان حساب بانکی قرار می دهند. سپس اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و هم چنین طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام را به مراجع ذی ربط برای ثبت شرکت ارائه می کنند. بعد از ثبت شرکت سهامی عام، در سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامش داد و ستد می شود.

یکی از کامل ترین نوع شرکت سهامی، شرکت سهامی عام می باشد که برای مواردی که سرمایه زیادی شرکت نیاز دارد مثل تجارت با کشورهای خارجی، تاسیس بانک، استخراج معدن و …، این شرکت تشکیل می شود زیرا هزینه فردی برای آن کافی نیست. به دلیل اینکه این شرکت سرمایه های مهمی جمع آوری می کند و تعداد افراد زیادی را به عنوان شریک در کنار هم قرار می دهد، تشکیل آن نیز مراحل مختلف و زیادی دارد.