نقش رسانه ها در بازدهی بازار بورس

نقش بازدهی رسانه ها در بازدهی بازار بورس توسط شرکت روشان حساب پاشا ارائه شده و از طریق فایل زیر می توانید آن را مشاهده نمایید.

نقش رسانه در بازدهی بازار بورس

 

کپی بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.