خدمات مالیاتی - شرکت روشان حساب پاشا

شرکت های حسابداری با انجام امور مالیاتی و مالی مربوط به شرکت با افراد متخصص و با تجربه که فقط در این زمینه کار می کنند و با دانش مرتبط به شرکت ها خدمات می دهند. امور مالی و اقتصادی که یکی از اصلی ترین هدف ایجاد شرکت ها و موسسات می باشند یک کار بسیار حساس و مهم روزانه شرکت است که با ثبت دقیق و به موقع اسناد حسابداری بسیار در پیشرفت و کارکرد منظم شرکت موثر خواهد بود. اطلاعات مالی در قالب ترازنامه و صورت های سود و زیان برای گزارش دادن به مدیران، سازمان های دولتی، سهام داران و ناظران مالیاتی آماده و ارائه می شود که می توانند برای تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند.
باتوجه به اصلاح قوانین مالیاتی مدیران شرکت ها و صاحبان مشاغل جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی باید درخصوص تکالیف مالیاتی و قانونی خود اطلاعات کافی داشته باشند .متاسفانه در اغلب مواقع عدم اطلاع مدیران و کارفرمایان از نحوه ی انجام امور مالیاتی و تکالیف قانونی مانند بیمه و ارزش افزوده و یا عدم انجام این امور در موعد مقرر خسارات و مشکلات جبران ناپذیری را برای واحد اقتصادی ایجاد می کند .گروه روشان حساب با هدف کاهش جرائم و هزینه های مالی آماده ارائه خدمات مشاوره ای کاملی در زمینه های مالیات ، ارزش افزوده ، بیمه و اداره کار به کارفرمایان و صاحبان مشاغل می باشد
خدمات مالیاتی(صفر تا صد امور مالیاتی)
– تشکیل پروندعه مالیات بر درآمد.
– تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده .
– دریافت گواهینامه ارزش افزوده.
– تنظیم لوایح مالیات بر ارزش افزوده.
– دریافت کد اقتصادی جدید.

– ارائه گزارشات قانونی.
-گزارش فصلی (ماده 169ق.م.م)
– گزارش مالیات حقوق(ماده 82 الی 92ق.م.م)
-اظهار نامه ارزش افزوده .
– کنترل و مدیریت مالی به صورت دوره ایی.
– تهیه صورت های مالی .
– ارائه اظهار نامه عملکرد سالانه .
– تهیه گزارشات جهت ارائه به اداره امور مالیاتی.
– حضور در جلسه دفاعیه و رسیدگی به پرونده های مالیاتی.